RORO transport – frakta med fartyg

STL Shipping har erfarenhet av roro transporter sedan 2003. Vad är då ett roro fartyg? Roro fartyget är byggt för att fartygets last enkelt ska kunna köras ombord och iland, roll on roll off. Öppningen kan både finnas i fartygets akter eller på sidan. De flesta roro båtar är enbart avsedd att användas för frakt av gods och tar inte passagerare.

Roro hamnar är speciellt utformade för att kunna ta emot de stora fartygen och tillåter att på ett smidigt sätt lägga till samt lasta och lossa den last godset. Tillgång till kranar för containrar och direktanslutning till järnvägen är några exempel på vad som kan finnas i hamnen.

Lasta och lossa roro frakt

Föremål som fraktas med roro transport är ofta lite större och inte något som kan lastas eller lossas för hand. Det finns därför några olika tillvägagångssätt för att få ombord frakten.

  • Transport som själv kör ombord, exempelvis en lastbil
  • Truckar och traktorer som finns vid terminalen
  • Stora roro fartyg har egna truckar och liknande ombord
  • Containrar som lastas

STL Shipping säkerställer att all frakt kommer fram på ett säkert sätt oavsett hur det lastas på och av sin roro transport. Vi har både den kunskap som krävs och fordon för att kunna utföra uppgifter på ett säkert sätt.

Sker frakten med lastbil får föraren åka med båten och själv lasta av när den fartyget anländer till sin destination. Förare som kommer med lastbil räknas inte som passagerare på samma sätt.

Hamnar för roro fartyg

Runt om i Sverige och övriga världen finns det hamnar som är byggd och anpassad för roro transport. Många har stora terminaler där det lätt går att lasta på och av gods. I nära anslutning kan det finnas järnvägsspår som gör det lätt att frakta godset vidare till sin slutdestination. Järnvägarna behövs då godset är väldigt tungt och ibland inte kan fraktas på annat sätt. Säkerheten i dessa hamnar är i fokus då det är stora maskiner som hanteras och mycket att tänka på.

Roro frakt via oss innebär att vi sköter det praktiska och ser till att godset kommer säkert fram. Det göra att vi vet vilka hamnar som är roro hamnar och hur godset sedan kommer vidare till sin slutdestination.