Frakt med pure car truck carrier

Pure car truck carrier (pctc) är ett typ av fraktfartyg som är byggt och anpassat för att frakta bilar och annat rullande gods. Annat gods kan vara tung byggutrustning, lastbilar och liknande. Fartygen är konstruerade med många våningar och tillverkad för att klara av riktigt tung last.

Pure car and truck carrier

Frakt av stora och tunga föremål kräver goda förutsättningar vilket pure car and truck carrier kan erbjuda. Det är stora fartyg som ofta har mer än 10 däck där godset kan placeras. Axellaster kan variera mycket vilket innebär allt från 1,2 ton upp till 22 ton. Ett fartyg kan få på väldigt mycket last, även den med mycket vikt.

Majoriteten av samtliga pure car and truck carrier tar enbart ombord gods som ska fraktas, de är inte öppen för passagerare att nyttja.

Smidigt sätt att frakta bilar

Tack vare att en pure car and truck carrier tar mycket last blir det ett effektivt sätt att frakta bilar, lastbilar och andra stora transporter. Fordon fraktas enkelt till havs från hamn till hamn. Fartygen som är renodlade pure car and truck carrier är väldigt stor och kan endast läggas till vid specifika hamnar.

Mycket av godset som skickas med fartyg är så tungt att flygfrakt inte är ett bra alternativ eller ens möjligt. Möjligheten att istället frakta till havs skapar möjlighet att länder ska kunna handla med tunga varor mellan sig.

Det spelar ingen roll om det är en eller tjugo bilar som ni önskar att frakta då vi alltid ser till att ordna den bästa lösningen med pure car and truck carrier. Frakt med fordon kan gälla både import och export runt om i hela världen.