Som agent för EUKOR kan STLShipping tillhandahålla havstransport för RoRo, break-bulk och många typer av allmänna / gaffeltruckar till destinationer runt om i världen.

Med tillgång till en stor flotta med mafi-rulltrailers, stöd och boggier är transport av stora statiska laster aldrig ett problem. Mindre gaffeltruckar och tillbehör (styckegods) är mycket välkomna. Från bilar till tunga maskiner, självgående eller tung last som kräver lyft med kran, STL Shipping, som använder hamnen i Wallhamn, är leverantörer av breakbulk-transporter till hamnar runt om i världen.

Följ den här länken för att titta på en kortfilm om hur vi levererar breakbulk runt om i världen!

Vi ser fram emot dina önskemål eller ring oss för mer information.
Prisbegäran: skicka ett mejl till raterequest@stlshipping.se