Breakbulk last

Breakbulk är en typ av last med styckegods. På frågan vad är breakbulk kan svaret variera mycket beroende på vad som fraktas. Det kan vara all typ av gods som inte kan fraktas i en container av någon anledning. Istället fraktas godset i påsar, lådor, fat, trummor eller löst gods i speciella dimensioner. Godset har en rejäl vikt och ligger normalt mellan 100 kg och 1 000 kg.

Lasta och lossa breakbulk

Breakbulk behöver hanteras för hand då det sällan går att placera lasten i containrar för smidig hantering. Eftersom lasten ändå väger mycket behöver det användas någon form av maskiner vid när det ska lastas och lossas. Det är oftast last som kan flyttas med gaffeltruck. Gaffeltruckarna kan använda sig av specialbyggda vagnar som enkelt flyttar last som också är väldigt lång, exempelvis rör eller mycket tungt gods.

Skulle det vara föremål som inte går att hantera med gaffeltruckar finns det speciella kranar att lyfta med. Kranförarna är van att hitta lösningar för att på ett säkert sätt kunna både lasta och lossa de flesta typer av gods. Kranarna kan vara både mobila och fasta, lite beroende på hur mycket lyftkapacitet som krävs.

Breakbulk ställer krav på hamnen

Hamnen behöver vara byggd för att kunna hantera riktigt tungt gods. De hamnar som hanterar breakbulk har specifika terminaler där personalen har stor kunskap och vana inom området. Hanteringen av gods sköts på ett säkert och strukturerat sätt både för att skydda människor och gods.

I Sverige och länder med samma klimat kan det också handla om att se till att området är snöfritt för att undvika halka samt ha kajer som klarar av den väldigt tunga vikten. Mycket av det tunga gods som skeppas via breakbulk åker sedan vidare med tåg. Järnvägen har anslutningar direkt ut från hamnen för att kunna nå sin destination på snabbast sätt.

Frakt och hantering av breakbulk kräver speciella kunskaper. Med lång erfarenhet inom branschen är det en kunskap som vi på STL Shipping har för att kunna ta hand om er breakbulk på bästa sätt.